Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave

Seminari
CEL Oracle Database 12c Partitioning with Joel Goodman, 25.05.2017, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

CEL Parallel Processing in Oracle Database 12c with Joel Goodman, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

ZAKAZANI KURSEVI (April, Maj, Jun) 2017.
Java SE 8 Fundamentals
Java SE 8 Fundamentals
Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF
Java SE 8 Programming
Java SE 8 Programming


Digit - o firmi

Osnovni podaci
Naziv preduzeća, Sedište, Matični broj, Šifra delatnosti, Račun

Profil
Delatnost
DIGIT je jedna od vodećih srpskih informatičkih firmi koja pruža usluge projektovanja, razvoja i implementacija informacionih sistema korišćenjem najnovijih proizvoda i alata.
Predstavništva
Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica, Banja Luka
Ljudski resursi
U Digitu je stalno zaposleno oko 70 stručnjaka različitih profila

Reference
Javna uprava
Proizvodnja
Energetika
Telekomunikacije
Trgovina
Bankarstvo
Zdravstvo
Obrazovne institucije
Transport
Hoteli i Turizam

Kontakt
Digit - Beograd
Prodaja
Tehnička podrška i servis

Nagrade i priznanja
Infofest
Discobolos
UEPS
Beogradski sajam tehnike

Izveštaj revizora
Izveštaj revizora

Sertifikati

DIGIT ima uspostavljen i održavan sistem upravljanja koji ispunjava zahteve standarda ISO 9001:2008.
Sertifikati