Digit
O nama Posao Novosti Kontakt


Akcije i najave

Seminari
CEL Oracle Database 12c Partitioning with Joel Goodman, 25.05.2017, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

CEL Parallel Processing in Oracle Database 12c with Joel Goodman, 1 dan, cena po polazniku 30.000,00 RSD

ZAKAZANI KURSEVI (April, Maj, Jun) 2017.
Java SE 8 Fundamentals
Java SE 8 Fundamentals
Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF
Java SE 8 Programming
Java SE 8 Programming


Izvođenje pasivne instalacije

Komponente ožičenja

Pasivno ožičenje se sastoji od kabineta, prespojnih polja, kanalskih kutija, kablova, priključnih kutija, priključnica i prespojnih kablova (Patch Cord).

Tehnički uslovi

Pri izvođenju pasivne kablovske instalacije potrebno je da se obezbede sledeći tehnički uslovi:

Optičke veze

U slučaju da LAN mreža treba da poveže više objekata, zbog mogućih problema sa uzemljenjem i atmosferskim pražnjenjima postavljaju se optičke veze. Optičke veze osim velike brzine prenosa obezbeđuju i potrebno galvansko razdvajanje instalacija. Optičke veze se često postavljaju i u okviru pojedinih objekata, u slučajevima kada se predviđa veliki mrežni saobraćaj između kabineta (odnosno spratnih razvoda u odnosu na centar mreže).

Komponente

Sistem optičkih trasa se rešava slično bakarnim trasama, sa tom razlikom da se optički kabl na oba kraja završava odgovarujićim optičkim kutijama (ili policama u kabinetima) sa SC duplex konektorima. Optičke kutije se zatim spajaju odgovarajućim fleksibilnim prespojnim kablovima sa aktivnom opremom. Za brzine prenosa do 1.000 Mbps i rastojanjima do 550m koriste se "multimod" kablovi 50/125 ili 62,5/125 um.

U odnosu na bakarne veze, optičke veze se tehnološki složenije za izvođenje. Osim montaže kabla, potrebni su završni radovi "varenja" optičkih konektora "Splice" tehnikom. Optički kablovi tipično imaju 4, 6, 8 ili 12 vlakana, koja se na oba kraja završavaju optičkim konektorima. Sistem optičkog kabliranja omogućava i pasivne nastavke između kablova, sa time da svaki takav pasivni prelaz umanjuje dozvoljenu dužinu trase.

Kao i u slučaju bakarnih veza, optička instalacija se po izvođenju radova atestira odgovarujićim mernim uređajem. Rezultat ovih merenja je niz karakteristika instalacije, kao što su precizna dužina i margina slabljenja signala na predviđenim radnim frekvencijama.